Nieuws

luchtfoto's keuze
13 apr
Zo’n tachtig jaar geleden werd er nog volop gevochten in Nederland. Naast de emotionele impact van de Tweede Wereldoorlog, zijn er ook fysieke voorwerpen achtergebleven in de Nederlandse land- en waterbodem.
westelijke langstraat project
29 mrt
Tussen Waalwijk en Waspik ligt een bijzonder natuurgebied, namelijk Westelijke Langstraat.  Een bescherm Natura-2000 gebied en waardevol landschap met veel natuur en cultuurhistorie. Verdroging en vervuiling door stikstof tasten de natuur in de Westelijke Langstraat aan. De komende jaren wordt er nieuwe natuur ontwikkeld en bestaande natuur en landschap behouden en hersteld. Een van de maatregelen is een hogere en stabiele waterstand, waardoor er meer schoon kwelwater in het gebied blijft.
breskense haven vliegtuigbom opruiming
16 mrt
Bij de bouw van een nieuw appartementencomplex in de haven van Breskens, is op donderdag 28 januari j.l. een Britse 500-ponder uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De bom werd plotseling ontdekt tijdens sloopwerkzaamheden. De bom werd afgedekt en de omliggende wegen en gebouwen werden direct afgezet om mogelijk gevaar te voorkomen. Na een wekenlange voorbereiding is de 500-ponder op veilige en deskundige wijze geruimd. Dit vond plaats op 5 maart 2021. 

@BodacBV

Opsporen conventionele explosieven

Bij de ontwikkeling van bouwprojecten en de realisering van infrastructurele werken kunnen explosieven of conventionele explosieven, geschut en vliegtuigwrakken de veiligheid van werknemers en de directe omgeving in gevaar brengen. Het opsporen van deze conventionele explosieven voordat de bouwwerkzaamheden aanvangen is daarom een absolute vereiste. Bodac is dan ook helemaal gespecialiseerd in het opsporen van conventionele explosieven en het veiligstellen hiervan. Het stappenplan van Bodac biedt inzicht in de situatie, de risico's, de valkuilen en de kansen.

Onze experts adviseren over de manier waarop het gevaar van CE weggenomen of beheerst kan worden en begeleiden u bij uw besluitvorming. Bodac ontzorgt u graag met een (historisch) vooronderzoek, een detailbenadering van uw specifieke risicosituatie en een explosieven onderzoek.

Abonneren op Bodac RSS